Input Content ×

Alulírott játékos felelősségem tudatában, továbbá a Polgári Törvénykönyvben, azaz az 1977. évi IV. törvényen, valamint a Büntető Törvénykönyvben, azaz az 2012. évi C. törvényen alapuló teljes büntető és
polgárjogi cselekvő és jogképességem tudatában kijelentem, hogy
a rendezvény regisztrációs lapon írott személyi adataim valós adatok!
Tisztában vagyok az Airsoft játékterületre való belépésem következményeivel,
ismerem a játékterülettel kapcsolatos biztonsági előírásokat és szabályokat,
valamint ismerem és alkalmazom a Magyar Airsoft Szabályzat,(továbbiakban: MASZ 2015) előírásait,
továbbá a Nyírsoft Extrém és Látványsport Egyesület, (továbbiakban: szervező) által
az alábbi rendezvény érdekében hozott eseti rendelkezéseket és speciális szabályokat, azokat a rendezvény folyamán és helyszínén teljes mértékben rám tekintettel elfogadom és betartom.

A szervező lehetőséget biztosított számomra, hogy meggyőződjek a játékterületen található esetleges veszélyforrásokról, valamint tájékoztatott – a veszélyforrásokhoz kapcsolódó –
játékterület biztonsági előírásairól és szabályairól. A fenti tények tudatában kijelentem,
hogy a rendezvényre önszántamból jelentkeztem, saját felelősségemre veszek részt,
a játékterületre saját felelősségemre lépek be, saját személyi és anyagi felelősségemre használom a rendelkezésemre bocsájtott eszközöket, a játékterületet és a környezetét.
Rendelkezek a MASZ 2015 előírásainak megfelelő kötelező védőfelszereléssel.
Kijelentem, hogy nem tudok semmilyen betegségemről vagy egyéb fizikai hátrányról,
amellyel balesetveszélyes helyzetbe sodorhatom magam vagy játékostársaimat!
Egészséges és fizikailag terhelhető vagyok, nincs krónikus ízületi, izom, légúti, szív,
vagy cukorbetegségem, epilepsziás betegségem.
Egy esetleges balesetem vagy sérülésem esetén a felelősség kizárólag engem terhel.
Amennyiben a rendezvény során eseti, szervi vagy maradandó sérülést szenvedek,
a szervezőt és a játékterület bérbe adóját semmilyen büntető, vagy polgárjogi felelősség nem terheli,
erkölcsi vagy anyagi követeléssel nem élek.
Egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, azaz az 1959. évi IV. törvény előírásai kerülnek alkalmazásra.

Fegyelmezetten, sportszerűen viselkedek, vigyázok saját és játékos társaim testi épségére, óvom a környezetet.
Az általam okozott károkat maradéktalanul megtérítem. Elfogadom a szervező döntéseit.
Tudomásul veszem, hogy alkohol és kábítószer befolyásoltság alatt tilos a játékban való részvételem.
A regisztrációs lapon – alulírott játékos nyilatkozom, hogy a szervező által meghatározott –
fentiekben részletezett – a játékterületre és a játékra vonatkozó szabályzatait, valamint speciális szabályait továbbá balesetvédelmi utasításait megismertem, elfogadtam és betartom.

Ez a nyilatkozat elválaszthatatlan része a játékon való részvételemnek, a játék lebonyolításának,
és mint játékos – saját felelősségvállalásom kinyilatkoztatásának!

Játékok és rendezvények

<< Jún 2024 >>
keszcsszva
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30