Játékok és rendezvények

<< Már 2019 >>
keszcsszva
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Az ifjúsági Tagozat tagja lehet minden 14-18 éves fiatal.

A tagfelvételt írásban lehet kérelmezni. Tagfelvételi kérelmet nyomtatványon kell eljuttatni

az egyesület elérhetőségein keresztül, vagy levél formájában a megadott címre.

A tagság részvétele díjtalan.

A Nyírsoft Egyesület Ifjúsági Tagozatába való belépéssel kapcsolatos nyilatkozatot

a jelentkező fiatalkorúak törvényes képviselője (szülő, gyám stb.) teszi meg.

Szintén e törvényes képviselő jogosult nyilatkozni minden olyan kérdésben,

amely a kiskorú tag részére kötelezettségvállalást jelent.

Az Ifjúsági tagot szavazati jog nem illeti meg, valamint tisztségre nem választható.

 

Az Ifjúsági Tagozatban résztvevők jogai:

–         részt vehet az Ifjúsági Tagozat tevékenységében és rendezvényein

–         részt vehet a Nyírsoft Egyesület Airsoft Akadémia Programján

–         részt vehet a Nyírsoft Egyesület Szakmai programján

–         sérelem esetén panasszal élhet a Nyírsoft Egyesület elnökéhez

 

Az Ifjúsági Tagozatban résztvevők kötelezettségei:

–         a Nyírsoft Egyesület Ifjúsági Tagozat működési szabályrendszerének elsajátítása

–         részvétel a Nyírsoft Egyesület Ifjúsági Tagozat programjain

–         a Magyar Airsoft Szabályainak (MASZ 2010) betartása és alkalmazása