Input Content ×

Az ifjúsági Tagozat tagja lehet minden 14-18 éves fiatal.

A tagfelvételt írásban lehet kérelmezni. Tagfelvételi kérelmet nyomtatványon kell eljuttatni

az egyesület elérhetőségein keresztül, vagy levél formájában a megadott címre.

A tagság részvétele díjtalan.

A Nyírsoft Egyesület Ifjúsági Tagozatába való belépéssel kapcsolatos nyilatkozatot

a jelentkező fiatalkorúak törvényes képviselője (szülő, gyám stb.) teszi meg.

Szintén e törvényes képviselő jogosult nyilatkozni minden olyan kérdésben,

amely a kiskorú tag részére kötelezettségvállalást jelent.

Az Ifjúsági tagot szavazati jog nem illeti meg, valamint tisztségre nem választható.

 

Az Ifjúsági Tagozatban résztvevők jogai:

– részt vehet az Ifjúsági Tagozat rendezvényein, egyéb tevékenységein;
– részt vehet a Nyírsoft Egyesület Airsoft Akadémia Programján;
– részt vehet a Nyírsoft Egyesület Szakmai programján;
– sérelem esetén panasszal élhet a Nyírsoft Egyesület elnökéhez;

Az Ifjúsági Tagozatban résztvevők kötelezettségei:

– magyar airsoft szabályzat(MASZ)ismerete;
– játékokon való rendszeres részvétel;
– A ”COMMANDO” játéksorozat kötelező részvétele;
– társadalmi munka;
– kiállítások, bemutatók szerep vállalása;
– Ifi tagozatos ruházat viselete;
– magatartási kódex, megjelenés szabályok ismerete, betartása;
– állomány felvarró -és NICK névtábla viselete;
– játék fórum szakszerű használata;
– tagok játékra jelentkezésének támogatása;
– egyesületi web oldal ismerete;
– egyesületi web promóciók népszerűsítése;
– saját fegyver esetében – saját BB használata;
– játékok, társadalmi munka, egyéb rendezvényeken való részvétel lemondása, szülői igazolással;

A tagság visszavonható a kötelezettségek bármi módú megsértését követően azonnali hatállyal. Ekkor a tag kötelezően visszaadja a tagság folyamán kapott tárgyi támogatásokat, eszközöket.

Letölthető jelentkezési lap!

Játékok és rendezvények

<< Jan 2021 >>
keszcsszva
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31